Ενημέρωση για την ανακύκλωση

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου οι μαθητές του σχολείου μας ενημερώθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση, παρακολουθώντας το σχετικό πρόγραμμα που υλοποιείται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.