Επικοινωνία

Τηλ./ Φαξ24640-21537
Ταχ. Δ/νση : Σόλωνος & 6ης Μαρτίου 
Τ.Κ. 50500, Σέρβια-Κοζάνης