Οι εκπαιδευτικοί

Διευθυντής : Κολτσίδας Αθανάσιος

Α΄ Τάξη : Γκαντούνα Βασιλική


Β΄ Τάξη : Ιορδανίδου Δέσποινα


Γ΄ Τάξη : Μπανάτας Γεώργιος


Δ΄ Τάξη : Παλάντζα Ιωάννα

Ε΄ Τάξη : Κουμαντζιά Ελένη


ΣΤ΄ Τάξη : 
Παπαμάρκος Αχιλλέας


Αγγλικά : Κουτορίκου Σοφία, Τζιούτζα Βάια


Γερμανικά : Τριανταφύλλου Αικατερίνη


Πληροφορική : Ασκονίτης Χριστόδουλος


Φυσική Αγωγή : Κολιοδέδες Αντώνιος, Κλίγγος Αργύριος, Βακουφτσής Βασίλειος, Νικόυλη Σταυρούλα


Εικαστικά: Καρακίτσιου Βασιλική