Οι εκπαιδευτικοί

Διευθυντής : Παπαγεωργίου Μιχάλης

Α΄ Τάξη : Ιορδανίδου Δέσποινα


Β΄ Τάξη : 
Παλάντζα Ιωάννα


Γ΄ Τάξη : 
Στεφάνου Λεμονιά


Δ΄ Τάξη : Μπανάτας Γεώργιος

Ε΄ Τάξη : Κουμαντζιά Ελένη


ΣΤ΄ Τάξη : 
Παπαμάρκος Αχιλλέας


Αγγλικά : Τάχατου Μαριάνθη


Γερμανικά : Χατζήνα Φανή


Πληροφορική : Σελτσιώτης - Λεβέντης  Κωνσταντίνος


Φυσική Αγωγή : Κολιοδέδες Αντώνιος, Κλίγγος Αργύριος