Εκλογές αιρετών 2016


Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας δε θα λειτουργήσουν, λόγω διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών αντιπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.