Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

   Την ημέρα που ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, οι μαθητές μας αθλήθηκαν και έπαιξαν γνωρίζοντας και ορισμένα λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα, χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας.