Ανοικτή Επιστολή


     


        Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,     Επικοινωνούμε μαζί σας με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, για να ευχηθούμε χαρούμενη και δημιουργική χρονιά για τα παιδιά σας, υγεία και ευτυχία για τις οικογένειές σας.
  Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για την πρόοδο των παιδιών σας. Θεωρούμε θεμέλιο λίθο της επιτυχίας του σχολείου την αρμονική συνεργασία με την οικογένεια και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα δεχόμαστε ευχαρίστως και θα συζητούμε με καλή διάθεση κάθε καλοπροαίρετη εισήγησή σας.
     Με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να σας ενημερώσουμε για κάποια θέματα που έχουν σχέση με την ομαλή λειτουργία του σχολείου:
  
1         Προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών
      
    Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:10΄ και τελειώνουν στις 13:15΄ για όλα τα παιδιά του σχολείου. Παρακαλούμε να φέρνετε τα παιδιά σας 10-15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, δηλαδή γύρω στις 8:00΄ και να τα παραλαμβάνετε αμέσως μετά τη λήξη τους.

           Επισκέψεις γονέων

      Το σχολείο επιθυμεί τη συχνή επικοινωνία με τους γονείς για την αλληλοενημέρωση και το συντονισμό των προσπαθειών μας για την πρόοδο στα μαθήματα και τη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών.
     Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους δασκάλους των παιδιών σας την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο πρόγραμμα γι’ αυτό το σκοπό. Επισκέψεις για άλλους σκοπούς παρακαλούμε να γίνονται ύστερα από συνεννόηση με τη διεύθυνση και με τον/την υπεύθυνο-η εκπαιδευτικό. 

           Σχολική τσάντα

    Προκειμένου να μην είναι αναγκασμένοι οι μαθητές να μεταφέρουν καθημερινά υπερβολικό βάρος με κίνδυνο επιβάρυνσης της υγείας τους κρίνονται απαραίτητα τα παρακάτω:
  • Οι εκπαιδευτικοί θα εφοδιάσουν τους μαθητές με φωτοαντίγραφο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, το οποίο ο γονέας θα μπορεί να συμβουλεύεται καθημερινά.
  • Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές σε καθημερινή βάση θα μεταφέρουν στο σπίτι μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.λ.π. Τα υπόλοιπα θα παραμένουν στην τάξη, σε χώρο που θα υποδείξουν οι εκπαιδευτικοί.
  • Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σε όλα τα αντικείμενα του μαθητή (βιβλία, τετράδια, κασετίνες κ.α.) να αναγράφονται σε ετικέτες το ονοματεπώνυμο και η τάξη του.
  • Μετά το τέλος των κατ' οίκον εργασιών, συνιστάται ο έλεγχος του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, ώστε να αποφεύγεται από μέρους των μαθητών η άσκοπη μεταφορά βιβλίων και τετραδίων προς το σχολείο.
  • Η τοποθέτηση των βιβλίων μέσα στην τσάντα θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση. Επίσης, η κατανομή του βάρους θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη, με την τοποθέτηση των βιβλίων με το μεγαλύτερο βάρος στο πίσω μέρος της τσάντας.
    Με τον τρόπο αυτό και με τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, θα επιτευχθεί ο στόχος της ελαχιστοποίησης του βάρους της σχολικής τσάντας, με σκοπό την προστασία της σωματικής υγείας των μαθητών.  

               Κινητά τηλέφωνα

     Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απαγορεύεται αυστηρά στους μαθητές να φέρνουν μαζί τους στο σχολείο ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σχολικής εκδήλωσης κινητά τηλέφωνα, έστω κι αν αυτά είναι εκτός λειτουργίας.