Ανακοίνωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ø Οι εγγραφές στο Σχολείο για την Α΄ Δημοτικού γίνονται:
Από 1 έως 21 Ιουνίου 2015 μετά τις 12.00΄το μεσημέρι

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται εντός του τελευταίου, πριν την εγγραφή, τριμήνου και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό προσκομίζεται εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το σχολείο είναι υποχρεωμένο να το αναζητήσει υπηρεσιακώς.
2.   Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.   Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
4.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
5.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μαθητή (λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλο)
6.   Αίτηση εγγραφής μαθητή (δίνεται και σε έντυπο από το σχολείο)

Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη Δ/νση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.


Για το Σύλλογο Γονέων πληρώνετε με την εγγραφή 15 € – για το 1 παιδί