Ενημέρωση Γονέων

                                     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 το σχολείο δε θα λειτουργήσει,. λόγω εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ

Ο Διευθυντής του Σχολείου