Διανομή των σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2012-2013


Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2012-2013 στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28-08-2012.
Παρακαλούνται οι Δ/ντές των εν λόγω Σχολικών Μονάδων να είναι σε ετοιμότητα για την παραλαβή των βιβλίων.
Τηλ. επικοινωνίας: κ. Σιαματζιούρας Χαρίσιος  τηλ. 6977059147
                                     Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης 2461351360